Na bazie KClO3:

– KClO3 65%
– Al. lub Mg (pyłek lub drobny proszek) 35%

Można użyć siarki w celu wytworzenia większej ilości produktów gazowych:

– KClO3 60%
– Al. lub Mg (pyłek lub drobny proszek) 30%
– Siarka 10%

Na bazie Ba(NO3)2:

– Ba(NO3)265%
– Al. lub Mg 35%

I znowu, aby wytworzyć więcej produktów gazowych wykorzystujemy w tym celu siarkę:

– Ba(NO3)2 60%
– Al. lub Mg 25%
– Siarka 15%

Na bazie NaNO3:

– NaNO3 60%
– Mg 40%

Jeśli dodamy siarkę otrzymamy więcej produktów gazowych:

– NaNO3 60%
– Mg 30%
– Siarka 10%

Na bazie KMnO4

– KMnO4 (nadmanganian potasu) 50%
– Al. lub Mg (pyłek lub drobny proszek) 50%

Lub, jeśli fotobłysk ma być używany w petardach to dodaje się siarki w celu wytworzenia więcej produktów gazowych, np.:

– KMnO4 (nadmanganian potasu) 50%
– Al. lub Mg (pyłek lub drobny proszek) 25%
– Siarka 25%

Reklamy