Potrzebne odczynniki:

* Siarczan (IV) sodu Na2SO3 – 63g,
* Woda demineralizowana H2O – 125 ml,
* Siarka S – 10g,
* Chlorek wapnia CaCl2 – 1g.

Potrzebny sprzęt:

* Kolba okrągłodenna 500 ml,
* Chłodnica zwrotna,
* Parownica,
* Zlewka 400 ml,
* Lejek,
* Źródło ciepła.

Do kolby z 63 gramami siarczanu(IV) sodu rozpuszczonymi w 125 ml wody dodajemy 10g siarki. Kolbę zamykamy chłodnicą. Uruchamiamy obieg wody w chłodnicy, po czym roztwór doprowadzamy do wrzenia i w tym stanie przetrzymujemy go przez około 4-6 godzin (dokładniej przerywamy go, gdy próbka pobrana z kolby nie będzie dawać osadu siarczanu(IV) wapnia z roztworem chlorku wapnia). Po tym roztwór odsączamy od reszty siarki i zagęszczamy do pojawienia się kryształów. Zagęszczony roztwór wkładamy do lodówki na dzień do krystalizacji. Odsączamy wydzielone kryształy, które następnie przemywamy zimną wodą i suszymy. Roztwór możemy poddać ponownie krystalizacji i postąpić tak samo jak z poprzednimi kryształami. Wydajność 50-55g.

Reklamy